Jazda na suwak i korytarz życia

Korytarz życia i jazda na suwak

Jazda na suwak oraz korytarz życia – projekt ustawy już gotowy

Na początku lipca ukazał się projekt ustawy o ruchu drogowym. Dotyczy dwóch jakże istotnych norm kierowania pojazdami po drogach publicznych.

Korytarz życia

Pierwsza z nich dotyczy tzw. korytarza życia. Czyli odpowiedniego zachowania się kierujących poruszających się po drogach posiadających 2 lub więcej pasów ruchu w tym samym kierunku. 

Zgodnie z proponowaną treścią ustawy:

„W warunkach zwiększonego natężenia ruchu pojazdów utrudniającego swobodny przejazd pojazdu uprzywilejowanego, w szczególności pojazdu służb ratowniczych, kierujący pojazdem” poruszający sie lewym pasem ruchu powinien zjechać jak najbliższej lewej krawędzi pasa ruchu, a poruszający się prawym pasem, analogicznie do prawej krawędzi pasa. W przypadku gdy droga posiada więcej niż 2 pasy ruchu, wtedy pojazdy znajdujące się na skrajnym lewym pasie zjeżdżają na lewą stroną, a wszystkie pozostałe pasy na prawą stronę.

Korytarz życia 1

Poniższa grafika przedstawia projektowane przepisy. Widać na nich jasne i precyzyjne uregulowanie prawidłowej zmiany ruchu pojazdu w tzw. korku na drogach o kilku pasach ruchu. Najczęściej autostrady i drogi ekspresowe. Nowy przepis jasno pozwala na skorzystanie z pobocza, a nawet pasa rozdzielającego.

Korytarz życia 2

Pojazdy pomocy drogowej zostały także wymienione jak te, które mogą korzystać z utworzonego w ten sposób korytarza. Powinno to znacząco ułatwić dotarcie do miejsca zdarzenia, a tym samym przyspieszyć rozładowanie  zatoru na drodze.

Jazda na suwak

Ogólna zasada stanowi, iż kierujący pojazdem zmieniając zajmowany pas ruchu, musi ustąpić pierwszeństwa pojazdowi jadącemu po pasie ruchu, na który zamierza wjechać, oraz pojazdowi wjeżdżającemu na ten pas z prawej strony – czyli tzw. zasada prawej ręki.

Kolejny przepis jednak stanowi, iż:

W przypadku, gdy nie istnieje możliwość ciągłej kontynuacji jazdy  pasem ruchu na jezdni z więcej niż jednym pasem ruchu w tym samym kierunku jazdy z powodu wystąpienia utrudnienia na tym pasie lub zanikania tego pasa, kierujący pojazdem poruszającym się sąsiednim pasem ruchu jest obowiązany, bezpośrednio przed miejscem wystąpienia utrudnienia lub miejscem zanikania pasa, umożliwić kierującemu pojazdem znajdującym się na takim pasie ruchu zmianę tego pasa na sąsiedni po którym istnieje możliwość ciągłej kontynuacji jazdy. Manewr zmiany pasa ruchu powinien następować w sposób pojedynczy i naprzemienny.

Oznacza to obowiązek ustąpienia pierwszeństwa pojazdowi włączającemu się do ruchu na pas bez utrudnień. Równocześnie manewr musi być wykonywany pojedynczo i naprzemiennie

Jazda na suwak

W sytuacji gdy 3 pasy schodzą się tylko do 1 pasa ruchu, w takim przypadku pojazdy na skrajnym prawym pasie mają pierwszeństwo przed pojazdami na lewym pasie.

W przypadku, gdy nie istnieje możliwość ciągłej kontynuacji jazdy  zarówno lewym jak i prawym skrajnym pasem ruchu na jezdni z więcej niż jednym pasem ruchu w tym samym kierunku jazdy z powodu utrudnień na tych pasach lub ich zanikania, przepis ust. 4a stosuje się odpowiednio, z tym że kierujący pojazdem znajdującym się na skrajnym prawym pasie ruchu ma pierwszeństwo przed kierującym pojazdem znajdującym się na lewym skrajnym pasie ruchu.

Planowo ustawa ma wejść w życie 1 października 2019 roku.


Spora część krajów członkowskich Unii Europejskiej nie uregulowała tej kwestii precyzyjnie w swoich przepisach, dlatego też zalecam roztropne korzystanie z powyższych zasad poza granicami Polski – komentuje Łukasz Chwalczuk.