Ogłoszenie ustawy w Dzienniku Ustaw Doprowadzenie polskich przepisów prawnych do współczesnych realiów zostało formalnie potwierdzone

Ustawa dotycząca transportów ponadgabarytowych została ogłoszona w Dzienniku Ustaw. Dzięki temu trud włożony przez inicjatorów (OSTPN oraz Kancelarię Prawną Iuridica) w doprowadzenie polskich przepisów prawnych do współczesnych realiów został formalnie potwierdzony (Dz.U. 2011.222.1321).

Po ponad 3 latach mozolnej pracy, oczekiwane zmiany stają się powszechnie obowiązującym aktem prawnym. Dzięki niemu Polska przestaje być outsiderem pod względem regulacji prawnych dotyczących przejazdów pojazdami nienormatywnymi.