Posiedzenie Komisji Logistyki Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej

logo_ahk_polen

W spotkaniu Komisji Logistyki Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej, które odbędzie się we wtorek 09.09.2014 o godzinie 10:00 w siedzibie Izby przy ul. Miodowej 14 w Warszawie weźmie udział Łukasz Chwalczuk z naszej Kancelarii.

Tematem spotkania będą:
Zasady rozliczania ryczałtu za nocleg kierowców

Temat szczególnie aktualny ze względu na orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 12.06.2014 r.

Pan Łukasz Prasołek, były pracownik Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Pracy, obecnie pracownik Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego oraz Łukasz Chwalczuk, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Przewoźników Transportu Nienormatywnego przedstawią zagadnienia dotyczące m.in.:

  • dotychczasowej praktyki firm w zakresie rozliczania ryczałtu za nocleg kierowców,
  • wpływu uchwały 7 sędziów Sądu Najwyższego na zasady rozliczania powyższych świadczeń,
  • konieczności zmian w siatce płac kierowców, celem utrzymania dotychczasowego poziomu kosztów wynagrodzeniowych,
  • planów legislacyjnych zmian przepisów będących podstawą wypłacania ryczałtów za noclegi.

Podczas spotkania pan Łukasz Chwalczuk podzieli się z uczestnikami swoimi doświadczeniami z nadzwyczajnych obrad Sejmowej Komisji Infrastruktury poświęconych powyższej tematyce. Celem spotkania jest przygotowanie propozycji konkretnych rozwiązań ww. problemów oraz ich przedłożenie Sejmowej Komisji Infrastruktury.

Spotkanie przeznaczone jest dla przedstawicieli firm członkowskich AHK Polska. Spotkanie trwać będzie ok. 2 h, odbędzie się w języku polskim, udział jest bezpłatny.

Zgłoszeń można kierować na adres ms(at)ahk.pl do dnia 03.09.2014.