399.858,29 PLN od Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji „Warta” S.A.

Przewoźnik z Sochaczewa otrzymał od dużej, międzynarodowej spedycji zlecenie przewiezienia nowoczesnych telewizorów LED na trasie Hiszpania – Polska. W trakcie jazdy na terenie Francji doszło do wypadku drogowego, wynikiem czego uszkodzony został towar o wartości 123 000 €. W trakcie likwidacji szkody przewoźnik reprezentowany przez prawników Kancelarii Prawnej Iuridica został objęty pełną ochroną prawną zarówno na etapie ustalenia ostatecznej kwoty należnej osobie uprawnionej, jak i w trakcie likwidacji szkody ubezpieczyciela.

Dzięki odpowiedniemu przeprowadzeniu procesu reklamacji usługi transportowej oraz przygotowaniu procesu likwidacji szkody wraz ze wsparciem na etapie kompletowania dokumentów, TUiR Warta S.A. wypłaciła 399 858,29 PLN. Odszkodowanie wypłacone z polisy OCP przewoźnika stanowi wartość zniszczonego towaru po odjęciu wartości odzysku oraz franszyzy redukcyjnej. Ubezpieczyciel wypłacił także 3556 € kosztów przepakowania oraz 2500 € kosztów magazynowania i sortowania towaru po szkodzie. Całkowity koszt przewoźnika wyniósł 300 € – zgodnie z ustaloną w polisie OCPD wysokością franszyzy redukcyjnej, a dodatkowym sukcesem było uniknięcie długotrwałego procesu sądowego.

Przykład ten jest potwierdzeniem zasady „szkodę należy zgłosić szybko, ale dokumentów nie wysyłać pochopnie”.