Łukasz Chwalczuk z naszej kancelarii spędził ostatni miesiąc nad intensywnymi pracami w Ministerstwie Infrastruktury nad nowelizacją ustawy o ruchu drogowym w zakresie pilotażu, typu zezwoleń, opłat oraz kar za brak zezwoleń.

W Ministerstwie Infrastruktury powstała grupa robocza, w celu nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym. W jej skład wchodzą członkowie: Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Przewoźników Transportu Nienormatywnego - Przemysław Panas, Edward Skorupa, Kaziemierz Skuratowicz Kancelarii Prawna Iuridica - Łukasz Chwalczuk OZPTD - Marcin Wroński oraz przedstawiciele ZMPD, GDDKiA....

Reprezentacja Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Przewoźników Transportu Nienormatywnego w składzie: Przemysław Panas, Edward Skorupa, Kazimierz Skuratowicz, Łukasz Chwalczuk, czynnie bierze udział w pracach zespołu roboczego przy Ministerstwie Infrastruktury, przygotowującego projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Prace są obecnie w zaawansowanym stadium. Raport dotyczy również spotkań przed  Nadzwyczaj...