Miło nam poinformować, iż wczorajsza konferencja Spotkania Transportowe rozpoczęła się od prelekcji Łukasza Chwalczuka, managing partnera w Kancelarii Prawnej Iuridica. W wystąpieniu pt.: "Jakie zmiany trzeba wprowadzić w treści zleceń, aby dostosować się do zmian prawa w 2018 roku" była mowa o reklamacji szkód transportowych oraz o najważniejszych kwestiach, które muszą być ustalone w zleceniu....

Blisko 250 osób z 25 krajów spotkało się 19 października 2017 roku w Krakowie, gdzie odbyło się jesienne spotkanie Europejskiego Stowarzyszenia Transportu Ciężkiego i Żurawi Samojezdnych. Spotkania zorganizowane przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracodawców Transportu Nienormatywnego było największą branżową imprezą w historii. 

W dniach 20-21 października 2016 r. Łukasz Chwalczuk z naszej kancelarii, który pełni również prestiżową funkcję ESTA Transport Section Executive wziął udział w spotkaniu Europejskiego Stowarzyszenia Przewoźników Transportu Nienormatywnego w Sztokholmie. Tematem spotkania były m.in.: certyfikat kompetencji - Abnormal Load Escort Certificates of Competence problemy administracyjne we Francji problemy niemieckich przewoźników z zezwol...

Łukasz Chwalczuk z naszej kancelarii, w ramach pełnienia funkcji Prezesa Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Transportu Nienormatywnego wziął udział w Spotkaniu Roboczym OSPTN, które odbyło się w Warszawie w dniu 13 października 2016 r. Zarząd OSPTN otrzymał wcześniej pismo Ministra Infrastruktury i Budownictwa przekazujące do konsultacji społecznych projekt ustawy o zmianie ustawy  - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Zmiany są bar...

W dniach 14-15 kwietnia w Monachium odbyło się spotkanie Europejskiego Stowarzyszenia Transportu Nienormatywnego (ESTA), w którym z ramienia Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Transportu Nienormatywnego uczestniczył Łukasz Chwalczuk - prawnik naszej kancelarii. Podczas spotkania Sekcji Transportu ESTA, w którym brali udział przedstawiciele stowarzyszeń skupiających przewoźników ładunków ponadnormatywnych z 11 krajów Europy: Wielkiej Brytanii, Niemiec...