Ewolucja czy rewolucja – nowelizacja prawa zamówień publicznych w praktyce

Nasi prawnicy wzięli udział w konferencji „Systemy Kolejowe 2017”, która odbyła się w dniach 8-9 lutego w Ustroniu. Adwokat Bartosz Majerski poprowadził bardzo ciekawą prelekcję dotyczącą nowelizacji Prawa Zamówień Publicznych, czym wzbudził duże zainteresowanie zebranych uczestników.

Celem VII edycji konferencji było zwrócenie uwagi na problem bezpieczeństwa na kolei, na przejazdach kolejowych czy w przewozach transgranicznych. Podczas prelekcji został przedstawione aktualne dyrektywy unijne, problemy i zagrożenia dla przewoźników, zarządców infrastruktury oraz właścicieli bocznic.

Organizatorami wydarzenia były firmy OLTIS Polska oraz První signální a.s.