Fotorelacje ze szkolenia w Katowicach

Dnia 20 marca 2014 r. z inicjatywy Studenckiego Koła Naukowego Naukowego LogistiCAD działającego przy Wydziale Transportu Politechniki Śląskiej oraz Kancelarii Prawnej Iuridica z Krakowa odbyło się szkolenie z zakresu prawnych aspektów prowadzenia firmy transportowej i spedycyjnej. Szkolenie odbyło się w Auli Politechniki Śląskiej przy ul. Krasińskiego w Katowicach. Głównym prelegentem spotkania był Łukasz Chwalczuk, specjalista z zakresu prawa przewozowego i spedycyjnego.

Szkolenie spotkało się z ogromnym zainteresowaniem zarówno studentów, którzy pragnęli poznać już w trakcie studiów praktyczne rozwiązania realnych problemów związanych z branżą transportową, jak i pracowników firm transportowych i spedycyjnych, którzy na co dzień borykają się z wieloma problemami w codziennej pracy przewoźnika bądź spedytora. Przedstawiciele wielu firm transportowych, m.in. Dachser sp. z o.o., ZTE Katowice sp. z o.o., Marcotran Polska Sp. z o.o., C.H. Robinson, od lat działających w branży transportowej pojawiło się na spotkaniu. Łącznie około 200 słuchaczy, podczas ponad pięciogodzinnego szkolenia, z wielkim zainteresowaniem przysłuchiwało się omawianym zagadnieniom. Oczywiście na szkoleniu nie zabrakło również przedstawicieli władz Uczelni, m.in. w osobie profesora dr hab. inż. Bogusława Łazarza, dziekana Wydziału Transportu Politechniki Śląskiej.

Szkolenie rozpoczęło się od objaśnienia podstaw prawnych w transporcie (w oparciu o: Kodeks cywilny, Ustawę prawo przewozowe, Ustawę o transporcie drogowym, Ustawę o ruchu drogowym, Konwencję CMR), różnic pomiędzy pojęciami zlecenie spedycyjne a zlecenie przewozu, zakresu odpowiedzialności przewoźnika za towar i terminową dostawę. Ponadto omówiono zagadnienie kar administracyjnych za przekroczenie nacisków osi. Pan Łukasz Chwalczuk, zwięźle i w sposób profesjonalny, wyjaśnił publiczności, zagadnienia związane z różnicą w transporcie krajowym i międzynarodowego oraz dokonał wskazania podmiotów uprawnionych do żądania odszkodowania i dysponowania towarem w trakcie transportu. Na następnym etapie, omówione zostało postępowanie reklamacyjne w transporcie krajowym i międzynarodowym.

W drugim bloku specjalista ds. analizy i rozliczania czasu pracy kierowców, Pan Krzysztof Nowakowski (firma Koben) przedstawił krótkie wystąpienie na temat czasu pracy kierowców wg Rozporządzenia WE 561/2006. Ponadto, głos podczas szkolenia zabrał Pan Edward Skorupa – wspólnik ZTE Katowice sp. z o.o., wyspecjalizowanej w przewozach ładunków ponadgabarytowych. Przedstawił on z punktu widzenia praktyka, przez pryzmat indywidualnych doświadczeń, zagrożenia jakie czyhają na przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą polegającą na transporcie drogowym towarów. Dodatkowo zachęcił studentów do aktywnego zbierania doświadczenia zawodowego, odbywania praktyk już w trakcie studiów oraz nauki języków obcych.

Podczas ostatniego bloku spotkania Pan Łukasz Chwalczuk dokonał wyjaśnienia kwestii różnicy pomiędzy listem przewozowym, kartą drogową i dokumentem WZ w kontekście praw i obowiązków przewoźników. Poruszone zostały kwestie różnic dotyczących polis OCP, polis OCS oraz cargo. Dodatkowo omówiono zagadnienia związane z Protokołem o stanie przesyłki – jego poprawnej formie, podmiotów uprawnionych do jego sporządzenia oraz terminów. Zagadnienie zastawu na towarze wzbudziło również spore zainteresowanie wśród słuchaczy, którym problematykę tego temu przedstawiono na kilku przykładach spraw sądowych prowadzonych w imieniu przewoźników i spedytorów przez prawników Kancelarii Prawnej Iuridica.

Należy także podkreślić, iż w przerwach szkolenia odbywały się dyskusje zarówno z prowadzącym Panem Łukaszem Chwalczukiem jak i zaproszonymi gośćmi – Panem Edwardem Skorupą, Krzyszofem Nowakowskim. Ponadto uczestnicy na bieżąco zadawali konkretne pytanie w trakcie wykładu. Dzięki temu przepisy prawa mogły być przedstawione w oparciu o doświadczenie z wcześniej przeprowadzonych spraw.

Dziękujemy serdecznie Panu prof. dr hab. inż. Bogusławowi Łazarzowi, dziekanowi Wydziału Transportu Politechniki Śląskiej za gościnę oraz współorganizację szkolenia. Ponadto dziękujemy wszystkim uczestnikom za tak liczne i aktywne uczestnictwo w szkoleniu. Jesteśmy przekonani, że szkolenie przyczyniło się do wzrostu znajomości obowiązujących przepisów i możliwości rozwiązywania problemów.

Jak dotąd było to pierwsze tego typu spotkanie, gdzie studenci i praktycy w jednym miejscu mogli spotkać się, poznać i analizować praktyczne rozwiązania realnych problemów w branży transportowej. Frekwencja i wysoki merytoryczny poziom szkolenia zachęcają do kolejnych tego typu spotkań.

Poniżej przedstawiamy zdjęcia wykonane przez SKNL LogistiCAD: