Kancelaria IURIDICA rozpoczęła współpracę z miesięcznikiem BUILDER

Kancelaria Iuridica rozpoczęła współpracę z miesięcznikiem Builder, w którym będą się ukazywać artykuły naszych prawników z zakresu prawa ubezpieczeniowego, transportowego i zamówień publicznych.

W numerze listopadowym zapraszamy do lektury artykułu apl. adw. Agnieszki Sowa pt. „Ubezpieczenia ryzyk budowlanych”.