Kwestionariusz dla kierowców, przewoźników, nadawców ładunków, spedytorów i obywateli

Komisja Europejska w dniach 5/09/2016 – 11/12/2016 udostępniła „Kwestionariusz dla kierowców, przewoźników, nadawców ładunków, spedytorów, obywateli” w którym każdy ma prawo podzielić się swoją opinią w zakresie płacy minimalnej, odpowiedzialności nadawców i spedytorów oraz socjalnej strony transportu drogowego:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/2016-social-legislation-road-not-specialised

Zachęcamy do wypełnienia kwestionariusza wszystkich związanych z branżą transportową w Polsce – to szansa, aby wypowiedzieć się w sprawie, która bezpośrednio dotyczy nie tylko pracodawców, ale także kierowców, nadawców, spedytorów czy pracowników administracyjnych.

– mówi Łukasz Chwalczuk – partner zarządzający kancelarii prawnej IURIDICA oraz prezes zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracodawców Transportu Nienormatywnego. OSPTN oraz kancelaria od lat biorą czynny udział w konsultacjach organizowanych przez organy europejskie.