Skarga OSPTN przeciwko Francji w sprawie minimalnego wynagrodzenia

Informujemy, że Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracodawców Transportu Nienormatywnego, którego prezesem jest Łukasz Chwalczuk z naszej kancelarii, podjęło odpowiednie działania w celu ochrony polskiego transportu poprzez złożenie do Komisji Europejskiej skargi w sprawie stosowania przez Francję środków krajowych dotyczących minimalnego wynagrodzenia w sektorze transportu drogowego.

W dniu 19 września 2016 r. zarząd OSPTN otrzymał informację, iż skarga została uwzględniona w ramach postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko Francji.

CHAP-2027_PL

Aktualnie Komisja Europejska analizuje odpowiedź Francji i w niedługim czasie podejmie decyzję o dalszym postępowaniu w sprawie. Gdy postępowanie zostanie zakończone, poinformujemy Państwa o jego wyniku.