Odszkodowanie od ubezpieczyciela za nienależyte wykonanie umowy ubezpieczenia

Podczas przewozu wykonywanego przez Klienta Kancelarii doszło do szkody, w wyniku której konieczna była utylizacja całości przewożonego towaru. Decyzja o przyznaniu odszkodowania z ubezpieczenia OCP została wydana przez ubezpieczyciela dopiero 1,5 roku po zdarzeniu, po wcześniejszej kilkukrotnej odmowie wypłaty odszkodowania.