Odszkodowanie od ubezpieczyciela za nienależyte wykonanie umowy ubezpieczenia

Podczas przewozu wykonywanego przez Klienta Kancelarii doszło do szkody, w wyniku której konieczna była utylizacja całości przewożonego towaru. Decyzja o przyznaniu odszkodowania z ubezpieczenia OCP została wydana przez ubezpieczyciela dopiero 1,5 roku po zdarzeniu, po wcześniejszej kilkukrotnej odmowie wypłaty odszkodowania.

Przyznane odszkodowanie obejmowało wartość zutylizowanego towaru. W międzyczasie Klient poniósł jednak dodatkowe koszty w wysokości 20.000,00 zł – został bowiem pozwany o zapłatę odszkodowania przez swojego kontrahenta w Niemczech, w związku z czym poniósł koszty postępowania przed sądem niemieckim, nadto z uwagi na kilkukrotną odmowę wypłaty odszkodowania Klient zlecił już prawnikowi przygotowywanie pozwu przeciwko ubezpieczycielowi i poniósł związane z tym koszty.

Kancelaria reprezentowała Klienta w procesie o zapłatę odszkodowania z tytułu nienależytego wykonania zobowiązania przez ubezpieczyciela, argumentując, że gdyby ubezpieczyciel należycie wykonał swoje zobowiązanie i wypłacił odszkodowanie w ustawowym terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku, to Klient nie musiałby ponosić dodatkowych kosztów. Wypłata odszkodowania dopiero po 1,5 roku od zdarzenia skutkowała natomiast koniecznością poniesienia przez Klienta w/w dodatkowych kosztów w wysokości ok. 20.000 zł. Sądy obu instancji podzieliły argumentację Kancelarii – ubezpieczyciel musiał zapłacić przewoźnikowi również odszkodowanie obejmujące dodatkowe koszty, które powstały w wyniku zwłoki w wypłacie odszkodowania.