Ogólnopolskie Seminarium Naukowe „Europejski Kodeks Cywilny – jako kolejny etap unijnej integracji. Rola Acquis Group”

Dnia 5 czerwca 2014 r. w Krakowie odbędzie się Ogólnopolskie Seminarium Naukowym ”Europejski Kodeks Cywilny – jako kolejny etap unijnej integracji. Rola Acquis Group”.

W pierwszym panelu seminarium wystąpi aplikantka adwokacka z naszej kancelarii – Agnieszka Sowa, z referatem:

„Zachowanie poszkodowanego a wysokość odszkodowania ex contractu według Zasad Obowiązującego Europejskiego Prawa Umów oraz przepisów Kodeksu Cywilnego”

Celem seminarium naukowego jest m.in. przedstawienie najważniejszych aspektów działalności Acquis Group, powodu jej utworzenia, oraz sukcesów związanych z jej funkcjonowaniem. W skład powyższego zespołu wchodzi liczna grupa polskich naukowców: prof. Fryderyk Zoll, prof. Jerzy Pisuliński, prof. Piotr Machnikowski, dr hab. Ewa Rott-Pietrzyk, dr hab. Maciej Szpunar. Ponadto, swój istotny wkład w pracę grupy ma również dr Marlena Pecyna. Wyżej wymienieni eksperci zostali zaproszeni przez Koło Naukowe Prawa UE, ażeby przybliżyć członkom ogólnopolskiego seminarium przedmiot działalności Acquis Group. Tematyka ta wydaje się obecnie szczególnie istotna z uwagi na zaawansowane prace nad projektem rozporządzenia o wspólnym prawie sprzedaży CESL.

Miejsce: Sala Refektarz przy ul. Olszewskiego 2 w Krakowie.