Podsumowanie spotkań zorganizowanych przez interLAN z udziałem naszej kancelarii

Serdecznie dziękujemy za udział w spotkaniach zorganizowanych przez firmę interLAN. Podczas modułu szkoleniowego – ekspert w dziedzinie prawa transportowego – Łukasz Chwalczuk z naszej kancelarii miał możliwość uzupełnienia wiedzy zebranych uczestników.

Pozytywny odbiór inicjatywy potwierdziła liczna frekwencja oraz aktywny udział, zarówno w dyskusjach na forum, jak i podczas indywidualnych rozmów. Szkolenia odbyły się w Katowicach, Poznaniu i Warszawie. Dziękujemy także za wysoką ocenę wydarzenia, zarówno pod kątem jego organizacji, jak i wagi merytorycznej. Utwierdziliśmy się w przekonaniu o wartości tego typu spotkań realizowanych poza kontaktami wynikającym ze standardowego trybu współpracy.