Szkolenie autorstwa adw. Bartosza Majerskiego udostępnione w atrakcyjnej formie wideo

We współpracy z firmą Szkolenia Ekspert szkolenie pt. „Prawo zamówień publicznych dla początkujących” poprowadzone przez adw. Bartosza Majerskiego zostało udostępnione w atrakcyjnej formie e-learningu, na który składają się nagrania wideo, a także materiały w formie pdf.

Każdy omawiany etap postępowania zawiera dużo przykładów – problemów z życia wziętych, ich konkretnych rozwiązań i najczęściej popełnianych błędów. Przykłady – ćwiczenia praktyczne opracowano  w oparciu o wyniki kontroli Przewodniczącego Urzędu Zamówień Publicznych  oraz orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej.

Podczas szkolenia poruszane są najbardziej aktualne oraz najczęściej występujące problemy z zakresu zamówień publicznych. Szkolenie przydatne każdemu, kto chce uzyskać nowe kwalifikacje zawodowe lub pogłębić i usystematyzować już posiadaną wiedzę z zakresu zamówień publicznych.

Szkolenie można nabyć na stronie Szkolenia Ekspert.