Spotkania Transportowe

Spotkania Transportowe już 5. marca w Poznaniu

Podczas pierwszych Spotkań Transportowych w tym roku będzie można wysłuchać aż dwóch prelekcji naszego eksperta Łukasza Chwalczuka.

„Kiedy przewoźnik nie odpowiada za szkodę – case study” 
Towar, który uległ uszkodzeniu w trakcie przewozu przeważnie obciąża przewoźnika, którego obowiązkiem jest dostarczenie przesyłki w nienaruszonym stanie. Zdarzają się jednak przypadki, gdy np. zamoczenie towaru, niedotrzymanie temperatury przewozu, przechylenie lub zapadnięcie się towaru na palecie mimo wszystko nie powoduje odpowiedzialności przewoźnika. Analogicznie, wewnętrzne procedury nadawców i odbiorców nie stanowią bezpośredniej podstawy do obciążania przewoźnika za towar „który brał udział w zdarzeniu”. Podczas prelekcji przedstawionych zostanie kilka przykładów ze spraw, w których Kancelaria Prawna Iuridica skutecznie wybroniła przewoźnika od odpowiedzialności.

„Rażące niedbalstwo – case study”  -granica pomiędzy nieumyślnym uszkodzeniem ładunku, a tzw. rażącym niedbalstwem jest bardzo cienka. Przekroczenie tej niewidocznej linii powoduje ogromny wzrost odpowiedzialności kwotowej przewoźnika, który jednocześnie może być pociągnięty do odpowiedzialności w ciągu znacznie dłuższego czasu. Prelekcja ma na celu przedstawienie odpowiedzialności przewoźników w sytuacji gdy ich pracownicy lub podwykonawcy dopuszczą się rażącego niedbalstwa. Na zakończenie wskażemy także jak prawidłowo ubezpieczyć się od takich przypadków.

Zapraszamy! http://spotkania.tsl-biznes.net.pl/