Szczegóły płacy minimalnej dla zawodowych kierowców w Norwegii

Płaca minimalna będzie obowiązywała zarówno kierowców norweskich, jak i zagranicznych, kierujących pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej pow. 3,5 tony, w tym również autobusów. Poza stawką godzinową kierowcy mają otrzymywać diety, zgodnie z norweskimi stawkami wolnymi od podatku (obecnie 307 NOK/dobę). Dla pracowników przedsiębiorstwa mającego swoją siedzibę poza Norwegią przepisy stosuje się wyłącznie w przypadku, gdy usługa transportowa świadczona jest zgodnie z przepisami norweskiej ustawy o środowisku pracy dot. delegowania pracowników (Arbeidsmiljølovens § 1-7). Wymaga to, aby odbiorca usługi znajdował się w Norwegii. Przepisy znajdują zastosowanie w kwestiach kabotażu oraz niektórych rodzaju transportu międzynarodowego.

Nowe regulacje nie mają zastosowania przy transporcie towarów własnych przedsiębiorstwa. Nie będą również działały w przypadku, gdy pracownik zostaje wysłany do firmy pozostającej w ramach tego samego koncernu lub z zagranicznej agencji pracy, a także wobec praktykantów/stażystów oraz osób objętych rządowymi programami pracy (przeciwdziałanie bezrobociu, finansowane przez Urząd Pracy i Opieki Społecznej – NAV).

Zachęcamy do zapoznania się z informację opublikowaną przez Norweską Inspekcję Pracy w dniu 25 czerwca 2015:
http://www.arbeidstilsynet.no/binfil/download2.php?tid=252722

Informujemy również, że norweska organizacja sektorowa „Logistyka i Transport”, wchodząca w skład Norweskiej Konfederacji Przedsiębiorców wydała niewiążącą interpretację powyższych przepisów:
http://nholt.no/getfile.php/Filer/INFORMATION%20ON%20NEW%20REGULATIONS%20ON%20DRIVER%20WAGES%20IN%20NORWAY.pdf

Za: Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Oslo