Transport Manager Meeting 2018 - Zaproszenie IURIDICA

Transport Manager Meeting

Już 20 czerwca w Warszawie będzie miała miejsce kolejna odsłona Transport Manager Meeting. Oczywiście nie zabraknie przedstawiciela naszej kancelarii w postaci Pana Łukasza Chwalczuk, który wygłosi prelekcję pt. „Odzyskaj karę zapłaconą za naciski osi. Trybunał w Luksemburgu rozstrzygnie sprawę 20 czerwca 2018 r.”

Łukasz Chwalczuk TMM

W związku, że nie po raz pierwszy jesteśmy obecni podczas Transport Manager Meeting. Gorąco zapraszamy do wzięcia udziału i zapisania się już dziś. Wstęp jest darmowy dla menadżerów z branży, a ilość miejsc jest ograniczona!
Warto zapoznać się z programem konferencji w razie wątpliwości, czy warto. Najwyższym poświadczeniem powinien być fakt, iż patronem honorowym spotkania jest Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa.

Zapisać się można poprzez formularze, które zostały rozesłane naszym subskrybentom, oraz poprzez formularz online na stronie organizatora.
Argumentem ostatecznym powinna być prelekcja Pana Łukasza, która skupia się na zagadnieniu kar za naciski osi, a dokładniej:

Komisja Europejska zarzuca Polsce, że nie wykonuje zobowiązań wynikających z art. 3 i 7 dyrektywy 96/53/WE, czyli tzw. dyrektywy naciskowej. Chodzi o nakaz Komisji dopuszczenia do ruchu pojazdów z naciskami osi do 11,5 t. Tymczasem wbrew tej dyrektywie, aż 97 proc. polskiej infrastruktury drogowej zostało sklasyfikowane przez zarządców dróg, jako drogi 8 lub 10 tonowe. Trudno więc znaleźć drogi, którymi mogą jeździć ciężarówki z naciskami na osie powyżej 10 t. W konsekwencji użytkownicy pojazdów nieprzekraczających 40 ton dmc, płacili kary (od 5 do 15 tys. zł) tylko dlatego, że nacisk osi wynosił więcej niż wskazywała na to konkretna droga. 20 czerwca o godzinie 9.30 Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu rozstrzygnie jednoznacznie ten spór, a o korzyściach płynących dla przewoźników ze zobowiązania państwa polskiego do przestrzegania dyrektywy najwcześniej ze wszystkich dowiedzą się managerowie transportu uczestniczący w konferencji.

20 czerwca, Novotel Warszawa Airport, godz. 9.00 – 17.00.