70 000,00 zł odszkodowania za uszkodzenie naczepy

70 000,00 zł odszkodowania za uszkodzenie naczepy Wygrana sprawa Kancelarii w Sądzie I instancji

70 000,00 zł odszkodowania za uszkodzenie naczepy

Należąca do Klienta Kancelarii naczepa – chłodnia uległa uszkodzeniu w trakcie kolizji, do której doszło na terenie Holandii. Szkoda została zgłoszona do ubezpieczyciela sprawcy szkody z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego ubezpieczyciel wycenił koszt naprawy naczepy na 11.000,00 zł i taką kwotę wypłacił Klientowi Kancelarii. Ustalając wysokość odszkodowania ubezpieczyciel wziął pod uwagę ceny części zamiennych, znaczny współczynnik amortyzacji pojazdu. Zastosował również  niską stawkę blacharską i lakierniczą. Równocześnie ubezpieczyciel odmówił pokrycia kosztów transportu uszkodzonej naczepy z Holandii, gdzie miała miejsce kolizja, do Polski.