Artykuły w prasie

W drugim wydaniu tegorocznego Transport manager’a pojawiają się dwa artykuły autorstwa członków zespołu naszej kancelarii – Patrycji Wróblewskiej i Łukasza Chwalczuka. Natomiast w pierwszym wydaniu tegorocznego Logistics manager’a ukazał się artykuł napisany przy współpracy Łukasza Chwalczuka i Małgorzaty Soppa.

Poniżej zachęcamy do skróconych relacji publikacji, a w razie zainteresowania zapraszamy do lektur pełnych wydań w magazynach.

  • Edycja luty – kwiecień 2018 magazynu Logistics manager pt. „Logistyczny byt SI”. Na stronach 141-143 ukazał się artykuł autorstwa Łukasza Chwalczuka i Małgorzaty Soppa. Tekst porusza problem e-reklamacji w łańcuchu dostaw. 

Firmy logistyczne będą mogły wskazywać inne niż pisemna drogi składania reklamacji szkód powstałych w trakcie przewozu ładunków. Zmiany w postępowaniu mogą znacznie uprościć i przyśpieszyć procedury reklamacyjne.

  • Edycja kwiecień – maj 2018 magazynu Transport manager pt. „Przewoźnicy pod unijnym nadzorem”. Na stronach 102-104 ukazał się artykuł autorstwa Łukasza Chwalczuka. Tekst omawia ujednolicenie systemu kontroli i naruszeń w transporcie drogowym w Europie.

Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) 2016/403 z 18 marca 2016 r., uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 w odniesieniu do klasyfikacji poważnych naruszeń przepisów unijnych, które mogą prowadzić do utraty dobrej reputacji, państwa członkowskie miały obowiązek wdrożyć unijne standardy do końca 2016 r. tak, aby od stycznia 2017 r. mogły być w praktyce stosowane.

  • Edycja kwiecień – maj 2018 magazynu Transport manager pt. „Przewoźnicy pod unijnym nadzorem”. Na stronach 110-113 ukazał się obszerny artykuł autorstwa Patrycji Wróblewskiej. Tekst porusza tematykę RODO – ostatnie odliczanie.

25 maja 2018 r. w polskim systemie prawnym zacznie obowiązywać tzw. rozporządzenie RODO. Do tego czasu wszystkie podmioty, które podlegają regulacjom RODO, winny być przygotowane na jego stosowanie. Z uwagi na brak okresu przejściowego, proces wdrożenia RODO powinien być rozpoczęty niezwłocznie. W jaki sposób na stosowanie przepisów RODO winni się przygotować przewoźnicy oraz inne podmioty uczestniczące w procesie przewozu drogowego towarów?

 

Źródło: Transport manager  kwiecień – maj 2018 / Logistics manager luty – kwiecień 2018