Ugodowe zakończenie sprawy odszkodowania za skradziony sprzęt RTV w wysokości 60.000,00 euro

Klient Kancelarii otrzymał od swojego kontrahenta zlecenie dotyczące przewozu sprzętu RTV. Wykonanie przewozu zlecił przewoźnikowi, z którym już uprzednio współpracował. W trakcie przewozu nieznani sprawcy ukradli większość przewożonego towaru. Odbiorca towaru otrzymał odszkodowanie od ubezpieczyciela cargo, który po wypłacie odszkodowania zwrócił się z roszczeniem regresowym do Klienta Kancelarii. 

Kancelaria reprezentowała Klienta już od momentu, gdy Klient otrzymał przedsądowe wezwanie do zapłaty i podejmowała działania w celu ugodowego zakończenia sprawy na etapie przedsądowym. W pierwszej kolejności Kancelaria podjęła działania mające na celu wypłatę odszkodowania przez ubezpieczyciela przewoźnika, który faktycznie wykonywał przewóz. Ubezpieczyciel przewoźnika faktycznego odmówił jednak wypłaty odszkodowania z ubezpieczenia OCP – Kancelaria złożyła wówczas odwołanie od decyzji o odmowie wypłaty odszkodowania, które skutkowało zmianą decyzji ubezpieczyciela i wypłatą odszkodowania w wysokości 60.000,00 euro. Następnie Kancelaria doprowadziła do podpisania ugody potwierdzającej, że odszkodowanie w wysokości przyznanej przez ubezpieczyciela przewoźnika faktycznego wyczerpywało wszelkie roszczenia z tytułu zaginięcia towaru, zarówno wobec Klienta Kancelarii, jak i wobec przewoźnika faktycznego.

Klient Kancelarii nie poniósł z tytułu szkody żadnych kosztów oraz uniknął długotrwałych i kosztowych procesów sądowych.