Wygrana w sporze z ubezpieczycielem o zapłatę odszkodowania za całkowite zaginięcie towaru

Kancelaria reprezentowała Klienta – przewoźnika w sporze z ubezpieczycielem o zapłatę odszkodowania za całkowite zaginięcie towaru.

Klient Kancelarii zlecił wykonanie przewozu podwykonawcy – towar nigdy nie dotarł jednak do miejsca dostawy, a postępowanie prowadzone przez policję wykazało, iż towar został przyjęty do przewozu przez osoby, które podszyły się pod firmę podwykonawcy. Klient Kancelarii posiadał polisę ubezpieczenia OCP rozszerzoną o klauzulę wydania towaru osobie nieuprawnionej, obejmującą wydanie towaru osobom podszywającym się pod podwykonawcę. Ubezpieczyciel odmówił jednak wypłaty odszkodowania podnosząc, że Klient wybierając podwykonawcę nie spełnił warunków określonych w klauzuli.

W postępowaniu sądowym Kancelaria wskazała, iż przewoźnik dokonując wyboru podwykonawcy spełnił wszystkie wymagania wynikające z klauzuli wydania towaru osobie nieuprawnionej, przedstawiając w tym zakresie szczegółową argumentację odnoszącą się do każdego z kilku punktów klauzuli wydania towaru osobie nieuprawnionej. W uzasadnieniu pozwu podkreślono również, że ubezpieczyciel interpretuje postanowienia klauzuli w sposób skrajnie niekorzystny dla przewoźnika, a interpretacja przedstawiona przez ubezpieczyciela pozbawiłaby klauzulę jakiegokolwiek praktycznego zastosowania.

Sąd I instancji podzielił stanowisko Kancelarii, w uzasadnieniu wyroku zwracając uwagę na słuszność przedstawionej argumentacji. Apelacja ubezpieczyciela została w całości oddalona.