Adwokat Bartosz Majerski poprowadzi cykl szkoleń pt. Nowelizacja ustawy Prawa zamówień publicznych 2016

Nasz ekspert w dziedzinie prawa zamówień publicznych – adwokat Bartosz Majerski poprowadzi cykl kolejnych szkoleń mających na celu przygotowanie zamawiających do prowadzenia postępowań zgodnie z nowymi dyrektywami unijnymi oraz zgodnego z prawem stosowania nowych procedur.

Do 18 kwietnia musi wejść w życie zmiana ustawy Prawo zamówień publicznych związana z obowiązkiem implementacji nowych dyrektyw unijnych – dyrektywy klasycznej (2014/24/UE), a także sektorowej (2014/25/UE) dotyczących zamówień publicznych.

Zmiana ustawy wprowadzi rewolucyjne zmiany w systemie zamówień publicznych, m.in. obowiązek prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w formie elektronicznej oraz tzw. jednolity europejski dokument zamówienia załączany przez wszystkich wykonawców do oferty.

Szkolenia odbędą się w następujących lokalizacjach:

TORUŃ, 06 kwietnia 2016r.

BYTÓW, 11 kwietnia 2016r.

OPOLE, 21 kwietnia 2016r.

OLSZTYN, 25 kwietnia 2016r.

 

Więcej informacji na temat szkolenia można uzyskać na stronie Szkolenia Ekspert.