przewóz nielegalnych imigrantów

Border Force – Wygrane Sprawy part III

Ponad 150 tysięcy złotych kary nałożonej prze Border Force na ojca i syna za przewóz 26 nielegalnych imigrantów.

Do kancelarii zgłosił się klient – przewoźnik z małopolski z decyzją Border Force nakładającą na firmę karę w wysokości ponad 100 tysięcy złotych oraz na kierowcę karę w wysokości ponad 50 tysięcy złotych za przewóz nielegalnych imigrantów. Służby brytyjskie odnalazły na pojeździe – zestawie siodłowym, aż 26 osób będących nielegalnymi imigrantami. Sprawa przybrała charakter rodzinny, z uwagi na fakt, iż kierowcą tego przewozu był syn właściciela firmy transportowej. Mimo bardzo trudnej sytuacji przewoźnika oraz kierowcy zostali oni obciążeni karami w znacznych wysokościach. Co więcej, brak przedłożenia uprzednich wyjaśnień w sprawie zaraz po zdarzeniu miało wpływ na negatywną ocenę ich zachowania podczas przewozu. Firma zgłaszając się po pomoc rozpoczęła wraz z Kancelarią walkę o obniżenie nałożonej kary, co jednocześnie stanowiło również walkę o utrzymanie stabilności finansowej przewoźnika i jego rodziny. 

Wskutek złożonego w sprawie sprzeciwu i podniesionej w nim argumentacji Border Force obniżyło o 50% karę nałożoną na firmę tj. obniżono o kwotę ponad 50 tysięcy złotych. Z kolei kara kierowcy została obniżona o 97%. Zamiast pierwotnie ponad 50 tysięcy złotych, kierowca ostatecznie został zobowiązany do zapłaty kary w wysokości łącznie 1.500 złotych.

Każda tego z typu spraw wymaga szczegółowej analizy stanu faktycznego oraz audytu dokumentacji firmowej pod kątem spełnienia przez przewoźnika standardów i wytycznych nałożonych przez brytyjskie służby. W dużym zakresie prawidłowe wypełnienie zaleceń Border Force wraz ze stosowną argumentacją w sprzeciwie czy liście wyjaśniającym stanowi fundament powodzenia w działaniach zmierzających do obniżenia nałożonej kary czy też do odstąpienia od jej wymierzenia.

 

Wpis przygotowany przez radcę prawnego Izabelę Mrozek