Czekając na ponadnormatywną ustawę Artykuł Łukasza Chwalczuka na portalu Log24.pl

„Przewozy towarów, które z racji swoich rozmiarów lub masy przekraczają określone prawem normy, podlegają pod przepisy związane z transportem ponadgabarytowym. W większości przypadków, same pojazdy, którymi wykonuje się te specyficzne transporty, przekraczają normy, w związku z czym poruszanie się po drogach publicznych pojazdami nienormatywnymi wymaga uzyskania odpowiednich zezwoleń wydawanych przez różne podmioty umocowane w tym zakresie”

Więcej na Log24.pl