Outsourcing pracowniczy w branży logistycznej

Coraz większą popularność wśród pracodawców zdobywa korzystanie z różnych form tzw. zatrudnienia zewnętrznego.

Nie ma jednak jednolitej regulacji prawnej dotyczącej zasad korzystania z pracy świadczonej przez pracowników zatrudnianych przez podmiot zewnętrzny wobec przedsiębiorcy, lecz jedynie część z rozwiązań funkcjonujących w ramach zatrudnienia zewnętrznego została uregulowana przepisami prawa.

O powyższej kwestii oraz o problemach i wyzwaniach dotykających obecnie rynek pracy traktuje artykuł adwokat Agnieszki Sowy pt. „Outsourcing pracowniczy w branży logistycznej”, który ukazał się w najnowszym wydaniu Kwartalnika Prawo Pracy wydawanego przez Must Read Media.

Zachęcamy do lektury fragmentu artykułu. Prenumeratę pisma można zamówić na stronie wydawnictwa: https://kwartalnik-pp.pl/prenumerata/.