Finalizacja projektu ustawy

W trakcie prac w Ministerstwie Infrastruktury, uzgodniono wysokość opłaty za wydanie zezwoleń na transport nienormatywny a także czas jego wydania.

Projekt powstał w oparciu o współpracę strony rządowej, tj. Ministerstwa Infrastruktury oraz przedstawicieli przewoźników z branży transportu nienormatywnego, których reprezentowali m.in. przedstawiciele Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Przewoźników Transportu Nienormatywnego. Prosimy o jak najszybsze zapoznanie się z treścią wszystkich dokumentów, które zostaną przesłane do wszystkich zainteresowanych drogą elektroniczną. Proszę wszystkich o jak najszybsze wyrażenie swoich opinii na temat opracowanych do tej pory propozycji. Oczekujemy na Wasze maile oraz zapraszamy do dyskusji na forum ponadnormatywnych.