Spotkanie robocze w sprawie ustawy

Spotkania z przedstawicielami GDDKiA, Ministerstwa Infrastruktury oraz zrzeszeniami przewoźników uzgadniające szczegółowe typy zezwoleń, podjęcie prac w zakresie tzw. pojazdów modułowych.