Oddalone roszczenie o zapłatę 120.000,00 zł – wyrok Sądu Apelacyjnego w K.

Od 2011 roku Kancelaria reprezentowała przewoźnika, który został pozwany przez znanego producenta opon o zapłatę kwoty 120.000,00 zł tytułem odszkodowania za zniszczony w trakcie przewozu towar. Już w odpowiedzi na pozew prawnicy Kancelarii podnosili zarzut braku legitymacji czynnej wynikający ze specyficznego uregulowania kwestii „osoby uprawnionej” w konwencji CMR. Pomimo tego sąd I instancji prowadził długotrwałe postępowanie dowodowe, w tym przeprowadzając opinię zespołu biegłych, którzy mieli ocenić zakres uszkodzenia towaru. Po pięciu latach skomplikowanego procesu ostatecznie sąd II instancji podzielił w całości naszą argumentację, dzięki czemu przewoźnik uniknął konieczności zapłaty wysokiego odszkodowania.