Pat w Pcimiu – sytuację prawną wójta i wicewójta ocenia w Gazecie Wyborczej adwokat Agata Majerska

Sześć miesięcy czekają już mieszkańcy Pcimia na powołanie komisarza i ponowne wybory wójta. Gminą od grudnia rządzi zastępca wójta. – Jego decyzje są nieważne – przekonują prawnicy i politycy.

– Owszem, w przypadku, gdy wójt zaskarży postanowienie komisarza wyborczego, mandat wójta wygasa dopiero z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia sądu administracyjnego oddalającego skargę. W takim przypadku wójt zachowałby mandat aż do prawomocnego orzeczenia sądu. Mamy jednak do czynienia z inną sytuacją, ponieważ wójt Pcimia skargę do sądu administracyjnego wniósł już po upływie terminu. Sąd administracyjny taką spóźnioną skargę odrzucił, a nie oddalił, a to powoduje, że mandat wójta wygasł już po upływie 7 dni od wydania przez komisarza wyborczego postanowienia o wygaśnięciu. Co ciekawe, to jednak nie oznacza automatycznego wygaśnięcia mandatu zastępcy wójta. Zastępca wójta nie jest organem gminy, lecz jej pracownikiem, zatrudnionym na umowie o pracę na podstawie powołania. Odwołanie zastępcy wójta ma takie same skutki, jak wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony. Zatem w chwili, gdy mandat wójta wygasł, dla jego zastępcy rozpoczął bieg 3-miesięczny okres wypowiedzenia umowy o pracę. To powoduje, że zastępca wójta utracił swoje stanowisko po upływie 3 miesięcy i 7 dni od wydania przez komisarza wyborczego postanowienia o wygaśnięciu mandatu wójta. W tej sytuacji decyzje zastępcy wójta wydane po upływie powyższego terminu mogą być dotknięte sankcją nieważności.

– twierdzi mec. Agata Majerska.

Cały tekst: http://krakow.wyborcza.pl/krakow/1,44425,20191794,polityczne-zamieszanie-w-pcimiu-czekaja-na-ponowne-wybory-wojta.html#ixzz4BXaU3ohX