Skuteczna obrona przed roszczeniem o zaniechanie używania nazwy przedsiębiorstwa – wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W.

Klient naszej Kancelarii – przedsiębiorca prowadzący agencję pośrednictwa w obrocie nieruchomościami otrzymał od swojego konkurenta wezwanie do zaprzestania z korzystania z dotychczasowej nazwy agencji powołując się na wyłączne prawo do używania nazwy firmy przyznane przez Urząd Patentowy RP. Nasza kancelaria wystąpiła do Urzędu Patentowego RP z wnioskiem o unieważnienie udzielonego prawa ochronnego z uwagi na wcześniejsze stosowanie nazwy przez naszego Klienta. Zarówno Urząd Patentowy, jak i Wojewódzki Sąd Administracyjny w W. potwierdzili zasadność podniesionych argumentów.