Powstanie Stowarzyszenia W Łodzi odbyło się spotkanie inicjujące powstanie OSPTN

Przewoźnicy transportu nienormatywnego spotkali się w Łodzi w celu omówienia problemów dotyczących ich branży. Zatwierdzili chęć powołania do życia Ogólnopolskiego Stowarzyszenie Przewoźników Transportu Nienormatywnego, którego zadaniem będzie reprezentacja przewoźników ponadgabarytowych przez wszelkimi podmiotami związanymi z procesem legislacyjnym w celu dostosowania polskich przepisów do obowiązujących norm w transporcie ponadgabarytowym.

Pan Łukasz Chwalczuk osobiście brał udział w tym spotkaniu.

Ponadnormatywni_nowe_logo

więcej na stronie http://ponadnormatywni.pl/