Unikaj kosztów nie związanych bezpośrednio z transportem Artykuł Łukasza Chwalczuka na portal Log24.pl

„Świadczenie usług przewozu towarów, zarówno krajowego jak i międzynarodowego, obarczone jest ogromnym ryzykiem. Ilość zlecanych frachtów, różnorodność przewożonych towarów, często nieznajomość kontrahenta, na rzecz którego wykonuje się przewóz, wpływa na spotęgowanie zagrożeń względem nieprzewidzianych kosztów związanych z przewozem.”

Więcej na Log24.pl