Zamieszanie wokół diet

Od pewnego czasu w branży transportowej krąży ten sam temat – co zrobić z wynagrodzeniem kierowców w związku z uchwałą Sądu Najwyższego z 19 listopada 2008 roku (II PZP 11/08). Sprawa jest o tyle dotkliwa, co i niejasna. Sąd co prawda podjął uchwałę, poparł ją bardzo szerokim, rewolucyjnym i logicznym uzasadnieniem, niemniej skutki, jakie mogą wyniknąć dla firm transportowych i kierowców są kolosalne, żeby nie powiedzieć-nieprzewidywalne.

Pełna treść artkykułu dostępna tutaj.