75.358,00 euro od PZU S.A. – wyrok Sądu Apelacyjnego w K. z dnia 15.01.2013 r.

Klient Kancelarii – przewoźnik wykonywał transport mięsa z Polski do Turcji. Na bułgarsko – tureckim przejściu granicznym służby weterynaryjne stwierdziły, że mięso uległo zepsuciu i odmówiły dopuszczeniu towaru do obrotu. Przyczyną powstania szkody była awaria agregatu chłodniczego. Ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania w ramach posiadanej polisy odpowiedzialności cywilnej przewoźnika (OCP). Zarówno sąd I instancji, jak i sąd II instancji przyznały rację przewoźnikowi reprezentowanemu przez prawników Kancelarii zasądzając w całości należne odszkodowanie.