uniknięcie kar Border Force

Prawidłowe formalne zabezpieczenie firmy przed nielegalną imigracją sposobem na uniknięcie kar Border Force za przewóz nielegalnych imigrantów. Prawidłowy system zabezpieczający przed nielegalną imigracją, nawet bez certyfikatu akredytacyjnego Border Force, może zapewniać skuteczną ochronę przed nałożeniem kar za przewóz nielegalnych imigrantów (uniknięcie kar Border Force). Taki prawidłowy system jest jednocześnie podstawą do złożenia wniosku o...
przewóz nielegalnych imigrantów

Ponad 150 tysięcy złotych kary nałożonej prze Border Force na ojca i syna za przewóz 26 nielegalnych imigrantów. Do kancelarii zgłosił się klient – przewoźnik z małopolski z decyzją Border Force nakładającą na firmę karę w wysokości ponad 100 tysięcy złotych oraz na kierowcę karę w wysokości ponad 50 tysięcy złotych za przewóz nielegalnych imigrantów. Służby brytyjskie odnalazły na pojeździe – zestawie siodłowym, aż 26 osób będących nielegalnymi...
uniknięcie kar Border Force

Akredytacja służb brytyjskich Border Force gwarancją uniknięcia nałożenia kary za przewóz nielegalnych imigrantów. Jedna z firm transportowych będąca niezależną, międzynarodową firmą spedycyjną i logistyczną, z uwagi na brak powodzenia wewnętrznych działań w walce z problemem nielegalnych imigrantów usiłujących przedostać się na pojazdach firmy na teren Wielkiej Brytanii, zwróciła się o pomoc do Kancelarii Prawnej Iuridica. Owocem podjętej współ...
border force iuridica

Po sprzeciwie sporządzonym przez radcę prawnego Izabelę Mrozek z Kancelarii Prawnej IUIRIDICA Border Force całkowicie anulowało karę ponad 100 tysięcy złotych nałożoną na firmę za przewóz 15 nielegalnych imigrantów Anulowanie kary w wysokości ponad 100 tysięcy złotych nałożonej na polskiego przewoźnika za przewóz nielegalnych imigrantów Kancelaria Prawna IURIDICA od niespełna 6 lat specjalizuje się w zakresie ochrony polskich przewoźników przed...
Wygrane sprawy - ubezpieczenie OCP

Klient Kancelarii – przewoźnik zlecił podwykonawcy przewóz artykułów spożywczych. Po załadunku towaru podwykonawca, wbrew postanowieniom zlecenia udzielonego przez Klienta,  przeładował towar na inny pojazd, piętrując towar. W trakcie przewozu doszło do uszkodzenia towaru. Po przeprowadzeniu szczegółowych oględzin i inspekcji okazało się, że z uwagi na rodzaj i zakres uszkodzeń konieczna była utylizacja całości przewożonego towaru. Klient Kance...
Wygrana-sprawa-kara-umowna

Kara umowna za niepodstawienie pojazdu – wygrana sprawa Kancelarii w Sądzie II instancji Klient Kancelarii – przewoźnik odpowiedział na ofertę kontrahenta zamieszczoną na giełdzie transportowej dotyczącą wykonania międzynarodowego transportu drogowego towarów. W ogłoszeniu na giełdzie transportowej brak było wskazania rodzaju przewożonego towaru. Podczas rozmowy przedstawicieli stron za pośrednictwem komunikatora, przewoźnik nie został poinformo...